Ons donateursblad: de Kattenpraat

Ons donateursblad: de Kattenpraat

kattenpraat-voorkant-najaar-2015

Ons donateursblad Kattenpraat komt 2x per jaar als boekje uit

Onze activiteiten zijn:

  • het bemiddelen bij de herplaatsing van katten;
  • het geven van voorlichting en advies;
  • het diervriendelijk aanpakken van zwerfkatten en verwilderde katten.
    Wij zijn het officiële meldpunt in Nijmegen en een groot aantal andere gemeenten in ons werkgebied. Voor het vangen en plaatsen van katten in gastgezinnen werken wij samen met andere dierenhulporganisaties in onze regio.

Onze organisatie bestaat geheel uit vrijwilligers en zij ontvangen geen salaris of betaling voor hun werkzaamheden. Kattenzorg Nijmegen ontvangt geen subsidie en is afhankelijk van donateurs.

Als u besluit donateur te worden, dan kunt u een bedrag naar keuze overmaken op ons
IBAN-rekeningnummer NL27RABO 01 07 25 45 06 onder vermelding van uw naam en adres
en: ‘donatie [jaartal]’.

Als u ons uw adresgegevens doorgeeft, dan kunnen wij u twee keer per jaar ons donateursblad “Kattenpraat” toesturen. Ieder jaar is bij de wintereditie van de Kattenpraat, die u in december ontvangt, een betalingsverzoek gevoegd. U kunt dan opnieuw voor een jaar een donatie aan ons overmaken.

Wij hopen u te mogen verwelkomen als donateur. Bij voorbaat onze hartelijke dank!


Tekst of foto insturen voor plaatsing in ons donateursblad

katpraat

Twee keer per jaar komt ons donateursblad “Kattenpraat” uit, als boekje op A5-formaat. Wij zoeken mensen die het leuk vinden een verhaal, tekst, anekdote of ervaring met hun (huis-)dier in te sturen. Het grootste deel van onze donateurs heeft een respectabele leeftijd en om die reden bieden wij het donateursblad (nog) niet digitaal aan.

Werkt u misschien met dieren? Hebt u een bijzondere hobby die met dieren te maken heeft? Is er iets speciaals dat u hebt meegemaakt met uw huisdier? Wilt u uw verhaal of ervaring delen met een trouw lezerspubliek? Wij willen het graag plaatsen! U hoeft niet perfect Nederlands te kunnen schrijven en de tekst mag geheel in uw eigen schrijfstijl zijn. Wij ontvangen uw bijdrage graag vóór 1 mei of vóór 1 november. Ons e-mailadres is: info@kattenzorgnijmegen.nl Vergeet niet uw adres door te geven zodat we u een bewijsexemplaar van de Kattenpraat kunnen toesturen!


 Mogelijkheden voor bedrijven

Adverteren in ons donateursblad
Voor bedrijven, ondernemers, ZZp-ers en het MKB bieden wij de mogelijkheid om te adverteren in ons donateursblad tegen zeer scherpe tarieven.

De “Kattenpraat” is een professioneel vormgegeven boekje op A5-formaat. Onze hoofdredacteur heeft ruime ervaring in DTP-werkzaamheden en stelt haar kunde vrijwillig en kosteloos ter beschikking van onze stichting. Ons donateursblad verschijnt twee keer per jaar en wordt zeer goed gelezen door onze trouwe donateurs.

Hebt u een bedrijf, ergens in een dorp of stad in een straal van 30 km rondom Nijmegen, en hebt u interesse in een advertentie die echt opvalt en weinig kost? Neem dan contact met ons op!