Wij zoeken gastgezinnen

Vacature voor vrijwilligerswerk: gastgezinnen voor volwassen katten

Een strayfie van vrijwilliger Marieke met ex-zwerfkittentje Chloe o' Brian. Klik op de foto voor een vergroting.

Een strayfie van vrijwilliger Marieke met ex-zwerfkittentje Chloe o’ Brian. Klik op de foto voor een vergroting.

Taakomschrijving
Stichting Kattenzorg Nijmegen zoekt doorlopend gastgezinnen voor opvang van een of meer katten. Het gaat hier doorgaans om volwassen dieren. Het kan hier gaan om tijdelijke opvang van een kat, bijvoorbeeld in verband met een ziekenhuisopname van de eigenaar. Ook komt het voor dat eigenaren afstand moeten doen van hun kat en dan wordt door Kattenzorg actief gezocht naar een nieuwe eigenaar terwijl de kat bij het gastgezin verblijft. Mensen zonder tuin worden ook van harte uitgenodigd te reageren, ook binnenkatten worden bij onze stichting aangemeld.

Kosten
Gastopvang kost u niets. De kosten voor voeding, verzorging en dierenartsbezoek worden volledig vergoed door de eigenaar, of, in het geval van een “afstandkat”, door Stichting Kattenzorg Nijmegen tot een nieuw thuis voor de kat gevonden is.

In Nederland belanden jaarlijks 45.000 katten in het asiel. U levert als gastgezin een belangrijke bijdrage aan het welzijn van katten.

Verwachting van de vrijwilliger
– Affiniteit hebben met katten
– Basiservaring in de verzorging van katten hebben
– Aanwezige huisdieren in principe geen bezwaar
– Eventueel aanwezige kinderen in het gezin dienen begeleid te worden in de omgang met deze katten.

Aannameprocedure
– Telefonisch gesprek met de voorzitter
– (Telefonische) begeleiding voor, tijdens en na plaatsing
– Schriftelijke overeenkomst tussen Kattenzorg en de vrijwilliger

Overige opmerkingen werktijd
De opvangkat blijft bij het gastgezin totdat via Stichting Kattenzorg Nijmegen of het eigen netwerk van het gastgezin een permanent thuis gevonden is.

Bron: Vacaturebank Actieradius, vrijwillige inzet Land van Cuijk

Interesse? Neem via e-mail contact met ons op,
of bel naar 06-21583924 (mevrouw Ineke de Groot, voorzitter)