De kat: een meedogenloze vogelmoordenaar?

is-de-kat-een-meedogenloze-vogelmoordenaar-statistieken-bewijzen-doodsoorzaken-vogels-vogelsterfte-kattenzorg-nijmegen

De kat: een meedogenloze vogelmoordenaar?

Wetenschappelijke studies toonden aan dat de impact van katten op het vogelbestand veel lager is dan in het algemeen wordt aangenomen. Omdat katten overdag op vogels jagen, wat veel zichtbaarder is, lijkt het alsof ze hier veel succes in boeken. In werkelijkheid lukt hen dit niet zo heel vaak en zijn katten veel actiever en ook veel effectiever in het jagen op knaagdieren (’s nachts!).

Volgens een enquête in de VS, Groot-Brittannië, Duitsland en Zweden komt slechts 3% van de omgekomen vogels voor rekening van de kat.

De kat is niet verantwoordelijk voor enorme vogelsterfte zoals vaak wordt gedacht.

De kat is niet verantwoordelijk voor enorme vogelsterfte, zoals vaak wordt gedacht. Klik op het diagram voor een vergroting. Bron cijfers: invoeringen op waarneming.nl tot maart 2015.

Bron statistiek: waarneming.nl

NRC Checkt – 6 februari 2018

conclusie-NRC-checkt_Nederlandse-katten-doden-jaarlijks-100-miljoen-vogels-kattenzorg

Klik op het tekstblok om het volledige artikel van NRC Dagblad over dit onderwerp te lezen


Waardoor wordt vogelsterfte veroorzaakt?

Een vogel heeft veel natuurlijke vijanden:

andere vogels
Sperwer, torenvalk, slechtvalk, boomvalk, bosuil, kerkuil, ekster, kraai, Vlaamse gaai, kauw, specht en raaf. Misschien verrassend: een ooievaar lust ook graag een jong vogeltje.

vissen
Snoeken staan erom bekend graag kuikens te verschalken.

andere zoogdieren
Marter, bunzing en vos. Muizen en eekhoorns kunnen schade aanrichten in nestkasten.

reptielen
Slangen.

De mens veroorzaakt de meeste vogelsterfte door:

 • vliegverkeer
 • hoogspanningsleidingen en gebouwen (huizen); zorgen jaarlijks voor miljoenen slachtoffers
 • verkeer (eveneens miljoenen dode vogels ieder jaar)
 • jacht
 • pesticiden gebruikt in de landbouw
 • oogsten
 • maaien van bermen en weides
 • commerciële bosbouw
 • zendmasten
 • ook komen vogels om door waterreservoirs die gebruikt worden om hydro-elektriciteit op te wekken
 • windmolens mogen ook niet vergeten worden

Deze lijst met natuurlijke vijanden en oorzaken van vogelsterfte is uiteraard verre van compleet, maar wellicht geeft u dit een andere kijk op de zaak, als u naar een kat kijkt en deze beschouwt als een meedogenloze vogelmoordenaar.

Daarnaast is de (verwilderde) kat onmisbaar. In 2014-2015 was er sprake van een muizenplaag in Nederland waar boeren erg veel (economische) schade door hebben geleden. Uit ecologisch onderzoek blijkt dat zich eens in de drie tot vier jaar muizenplagen zullen voordoen. Er worden dan zelfs nestkasten geplaatst voor roofvogels, om de schade door muizen enigszins te beperken. Katten zijn onmisbaar bij het tegengaan van muizenplagen.

De kat is niet gebouwd om op vogels te jagen

De kat is oorspronkelijk een nachtelijke jager die laag bij de grond prooien besluipt. Als hij op ongeveer een meter afstand is, valt hij aan. Een kat is voornamelijk ’s nachts en in de schemering actief, overdag slaapt een kat het liefst. Soms komt het voor dat katten op bewolkte dagen overdag actief zijn. Het is eerder uitzondering dan regel dat een kat een vogel vangt. Katten hebben een groot aanpassingsvermogen, maar zijn gebouwd om op de grond levende zoogdieren te vangen.

Alleen zieke en zwakke vogels vangen

Langdurig onderzoek door de British Society for the Protection of Birds wees uit dat katten vrijwel alleen zieke en zwakke vogels kunnen vangen. Ook bleek dat katten geen invloed hebben op het bestand van gezonde vogels. Wat eigenaren meestal zien zijn de paar weken per jaar dat katten succesvol zijn in het jagen op vogels, namelijk wanneer de jonge vogels uit het ei zijn, maar nog niet kunnen vliegen. Tijdens het broedseizoen is het zaak uw kat in in de gaten houden. Als vogels zich door een kat bedreigd voelen broeden ze vaak niet of stoppen ze met broeden.

Project: wat vangt de kat

De website waarneming.nl is gestart met een project dat wat vangt de kat heet. Mensen kunnen hier de prooien invoeren die hun kat mee naar huis brengt. Ook uit deze statistieken, die iedere 24 uur worden bijgewerkt, blijkt dat de kat geen meedogenloze vogelmoordenaar is!

Het onderzoek naar wat de kat vangt loopt nog steeds. U kunt ook meedoen. Op de website vindt u alle informatie om de door uw kat gevangen prooien in te voeren: wat vangt de kat.