Kattengedragstherapeut: een vak apart!

kattengedragstherapeut-vak-apart-anneke-van-den-burg-catvise-arnhem-kattenzorg-nijmegen

Kattengedragstherapeut: een vak apart!

Dit artikel is verschenen in ons donateursblad Kattenpraat, editie juni 2018

Door Anneke van den Burg, gediplomeerd kattengedragstherapeut van Catvise

Vaak reageren mensen verbaasd en enthousiast wanneer ze horen dat ik werkzaam ben als kattengedragstherapeut. Het is een vak apart! Het fenomeen hondengedragstherapeut is veel bekender. Het is jammer dat het beroep van kattengedragstherapeut zo onbekend is. Hierdoor wordt bij gedragsproblemen van de kat niet altijd op tijd deskundige hulp ingeschakeld. Met als gevolg dat een dier soms herplaatst wordt of in het asiel belandt. En in een aantal gevallen komt het ook voor dat een kat geëuthanaseerd wordt. En dat wil ik zo veel mogelijk voorkómen.

catvise-logo-anneke-van-den-burg-arnhem-kattenzorg-nijmegen

Veelvoorkomende problemen waarvoor Catvise wordt benaderd

Veelvoorkomende problemen waarvoor ik benaderd word, zijn onzindelijkheid en sproeien, agressie tussen katten onderling of agressie naar mensen toe en angst bij katten. Bij een gedragsconsult wil ik achterhalen wat het dier prikkelt en drijft om het gedrag te vertonen dat door de eigenaar als problematisch ervaren wordt. Overigens kan dit voor de kat zélf natuurlijk soorteigen gedrag zijn! Op basis van de verkregen informatie verklaar ik het gedrag en de drijfveren van de kat(ten) en daar zijn eigenaren vaak al erg mee geholpen. Met gerichte adviezen kan de eigenaar vervolgens aan de slag om het probleemgedrag of afwijkende gedrag op te lossen.  Bij afwijkend gedrag hebben we het overigens over gedrag waar het dier zelf ook veel hinder van ondervindt (denk bij voorbeeld aan staartjagen).

In het merendeel van de gevallen hebben mijn gedragsconsulten tot de gewenste resultaten geleid. Resultaten waarbij de klant tevreden is, omdat het probleemgedrag is opgelost en/of beheersbaar is geworden. Een belangrijke succesfactor is overigens ook de motivatie van de eigenaar. Maar een gewenst resultaat is ook dat het welzijn van de kat is toegenomen. Want het merendeel van de gedragsproblemen bij katten gaat gepaard met stress. En stressreductie draagt in positieve zin bij aan het welzijn van de kat.

Anneke van den Burg,
eigenaar Catvise, gedragsadvies en therapie voor de kat – aangesloten bij Tinley Gedragstherapie voor Dieren