Scherpe advertentietarieven bedrijven

Advertentiemogelijkheden voor bedrijven

Adverteren in ons donateursblad
Voor bedrijven, ondernemers, ZZp-ers en het MKB bieden wij de mogelijkheid om te adverteren in ons donateursblad tegen zeer scherpe tarieven.

De “Kattenpraat” is een professioneel vormgegeven boekje op A5-formaat. Onze redacteur heeft ruime ervaring in DTP-werkzaamheden en stelt haar kunde vrijwillig en kosteloos ter beschikking van onze stichting. Ons donateursblad verschijnt twee keer per jaar en wordt zeer goed gelezen door onze trouwe donateurs.

Hebt u een bedrijf, ergens in een dorp of stad in een straal van 30 km rondom Nijmegen, en hebt u interesse in een advertentie die echt opvalt en weinig kost? Neem dan contact met ons op!

katpraat


Donateur worden van Stichting Kattenzorg Nijmegen e.o.

Stichting Kattenzorg Nijmegen is opgericht op 12 januari 1982.
De organisatie bestaat volledig uit vrijwilligers en krijgt geen enkele vorm van subsidie.
Ons bestuur en vrijwilligers ontvangen géén salaris of betaling voor hun werkzaamheden.

Wij zijn volledig afhankelijk van onze donateurs en we zijn dan ook dankbaar voor ieder bedrag, groot of klein, dat particulieren of bedrijven aan ons overmaken.

Onze activiteiten zijn: bemiddelen tussen mensen die een kat zoeken en mensen die genoodzaakt zijn afstand te doen van hun kat(ten). Mensen met katten kunnen ons ook bellen voor informatie of advies over katten(-problemen). Voor de regio Nijmegen is Kattenzorg het aanspreekpunt voor (overlast veroorzaakt door) zwerfkatten.

Als u besluit donateur te worden, dan kunt u een bedrag naar keuze overmaken op ons
IBAN-rekeningnummer NL27RABO 01 07 25 45 06 onder vermelding van uw naam en adres
en: ‘donatie [jaartal]’.

Als u ons uw adresgegevens doorgeeft, dan kunnen wij u twee keer per jaar ons donateursblad “Kattenpraat” toesturen. Ieder jaar is bij de wintereditie van de Kattenpraat, die u in december ontvangt, een betalingsverzoek gevoegd. U kunt dan opnieuw voor een jaar een donatie aan ons overmaken.

Wij hopen u te mogen verwelkomen als donateur. Bij voorbaat onze hartelijke dank!