Opnamen WijkTV De Valuwe

WijkTV De Valuwe maakte opnamen bij de FotoArchiefDienst in Cuijk
Aandacht voor Stichting Kattenzorg!

wijktv-de-valuwe

WijkTV De Valuwe is op 27 mei jl. bij de FotoArchiefDienst in Cuijk geweest om filmopnamen te maken van het tentoongestelde vitrinemateriaal van Cuijkse verzamelaars.

filmopnamen-reportage

De vitrines van de FAD zijn sinds het begin van 2015 beschikbaar gesteld aan Cuijkse verzamelaars en Marieke van de Weijer heeft deze kans aangegrepen om aandacht te vragen voor Stichting Kattenzorg Nijmegen e.o. De gemeente Cuijk valt binnen het werkgebied van onze stichting.

Twitter-Valuwe-reportage

Marieke heeft een kleine verzameling kattenbeeldjes tentoongesteld. Via deze link kunt u het interview met Marieke bekijken. De volledige reportage duurt 10 minuten, op 3.38 minuten komt het gesprek op Kattenzorg Nijmegen.kattencollectie-FAD-tentoonstelling-verzameling-kattenzorg-nijmegen