Tekst insturen voor ons donateursblad

Wil je een tekst insturen voor ons donateursblad?

kattenpraat-voorkant-najaar-2015

Twee keer per jaar komt ons donateursblad “Kattenpraat” uit, als boekje op A5-formaat. Wij zoeken mensen die het leuk vinden een verhaal, anekdote of ervaring met hun (huis-)dier in te sturen. Het grootste deel van onze donateurs heeft een respectabele leeftijd en om die reden bieden wij het donateursblad (nog) niet digitaal aan. Daarnaast ontvangen mensen al zoveel digitale post (ook wij hebben een digitale nieuwsbrief die periodiek uitkomt), dat we vaak horen dat mensen het leuk vinden dat ze nog eens iets per post krijgen!

Werk je met dieren? Heb je een bijzondere hobby die met dieren te maken heeft? Is er iets speciaals dat je hebt meegemaakt met je huisdier? Wil je je verhaal of ervaring delen met een trouw lezerspubliek? Wij willen het graag plaatsen! Je hoeft niet perfect Nederlands te kunnen schrijven en de tekst mag geheel in je eigen schrijfstijl zijn. Wij ontvangen je bijdrage graag vóór 1 mei of vóór 1 november. Ons e-mailadres is: info@kattenzorgnijmegen.nl Vergeet niet je adres door te geven zodat we u een bewijsexemplaar van de Kattenpraat kunnen toesturen!

Voorwaarden voor plaatsing

 • Je zendt ons een tekstbestand als bijlage in een e-mailbericht (de bijlage is een Word-bestand of een bestand van een ander tekstverwerkingsprogramma;
 • De tekst is maximaal een halve A4 lang;
 • Wij behouden ons het recht voor de tekst in te korten;
 • Eventuele taal-, stijl-, spellings- of grammaticafoutjes worden door ons aangepast;
 • Rechtenvrije foto’s ter illustratie van uw bericht zijn van harte welkom. Wij ontvangen graag foto’s van hoge kwaliteit in JPEG-formaat, als bijlage in het e-mailbericht;
 • Je gaat ermee akkoord dat wij de door jou toegezonden tekst in ons donateursblad plaatsen;
 • De tekst en foto’s zijn rechtenvrij en door jouzelf geschreven;
 • Je krijgt geen vergoeding of betaling, dit valt onder vrijwilligerswerk;
 • Je mag voor iedere editie een andere tekst met of zonder foto’s inzenden;
 • Wij garanderen van tevoren niet dat uw inzending wordt geplaatst, dit is afhankelijk van het aantal ontvangen inzendingen;
 • De deadline is ieder jaar op 1 mei en 1 november;
 • Het donateursblad verschijnt in juni en december van ieder jaar en – indien van toepassing – ontvangen wij dan ook graag een verhaal of foto, passend bij het seizoen;
 • Als je een bewijsexemplaar van de uitgave wil ontvangen, dan vermeld je je naam, adres en woonplaats in de e-mail;
 • De e-mail kan worden gezonden aan: info@kattenzorgnijmegen.nl. 

We zien je bericht heel graag tegemoet!