Tekst insturen voor ons donateursblad

Wilt u een tekst insturen voor ons donateursblad?

kattenpraat-voorkant-najaar-2015

Twee keer per jaar komt ons donateursblad “Kattenpraat” uit, als boekje op A5-formaat. Wij zoeken mensen die het leuk vinden een verhaal, anekdote of ervaring met hun (huis-)dier in te sturen. Het grootste deel van onze donateurs heeft een respectabele leeftijd en om die reden bieden wij het donateursblad (nog) niet digitaal aan.

Werkt u misschien met dieren? Hebt u een bijzondere hobby die met dieren te maken heeft? Is er iets speciaals dat u hebt meegemaakt met uw huisdier? Wilt u uw verhaal of ervaring delen met een trouw lezerspubliek? Wij willen het graag plaatsen! U hoeft niet perfect Nederlands te kunnen schrijven en de tekst mag geheel in uw eigen schrijfstijl zijn. Wij ontvangen uw bijdrage graag vóór 1 mei of vóór 1 november. Ons e-mailadres is: info@kattenzorgnijmegen.nl Vergeet niet uw adres door te geven zodat we u een bewijsexemplaar van de Kattenpraat kunnen toesturen!

Voorwaarden voor plaatsing

 • U zendt ons een tekstbestand als bijlage in een e-mailbericht (de bijlage is een Word-bestand of een bestand van een ander tekstverwerkingsprogramma;
 • De tekst is maximaal een halve A4 lang;
 • Wij behouden ons het recht voor de tekst in te korten;
 • Eventuele taal-, stijl-, spellings- of grammaticafoutjes worden door ons aangepast;
 • Rechtenvrije foto’s ter illustratie van uw bericht zijn van harte welkom. Wij ontvangen graag foto’s van hoge kwaliteit in JPEG-formaat, als bijlage in het e-mailbericht;
 • U gaat ermee akkoord dat wij de door u toegezonden tekst in ons donateursblad plaatsen;
 • De tekst en foto’s zijn rechtenvrij en door uzelf geschreven;
 • U krijgt geen vergoeding of betaling, dit valt onder vrijwilligerswerk;
 • U mag voor iedere editie een andere tekst met of zonder foto’s inzenden;
 • Wij garanderen vantevoren niet dat uw inzending wordt geplaatst, dit is afhankelijk van het aantal inzendingen van tekst en foto’s;
 • De deadline is ieder jaar op 1 mei en 1 november;
 • Het donateursblad verschijnt in juni en december van ieder jaar en – indien van toepassing – ontvangen wij dan ook graag een verhaal of foto, passend bij het seizoen;
 • Als u een bewijsexemplaar van de uitgave wil ontvangen,
  dan vermeldt u uw naam, adres en woonplaats in de e-mail;
 • De e-mail kan worden gezonden aan: info@kattenzorgnijmegen.nl. 

We zien uw bericht heel graag tegemoet!