Wat is een niet-inslaapbeleid?

adopt a shelter pet

Wat is een niet-inslaapbeleid?

Wat betekent het?

De term niet-inslaapbeleid wordt regelmatig gebruikt in relatie tot dierenasiels in Nederland. Een niet-inslaapbeleid, ook wel een non-euthanasiebeleid of een no kill-beleid genoemd, houdt in dat
geen enkel dier vanwege leeftijd, dierenartskosten, onzindelijkheid, moeilijk gedrag of een lange verblijfsduur in het asiel wordt ingeslapen.

Is het dan niet zo dat in Nederland ieder asiel zo werkt?

Nee, helaas niet!

Alleen dierenasiels die dit expliciet vermelden/in de statuten hebben staan, houden zich aan dit beleid, en zullen hun asieldieren alleen euthanaseren als het echt niet anders kan.

Er zijn meerdere dierenasiels in Nederland, ook dierenasiels die bij het publiek goed aangeschreven staan of heel bekend zijn, die dit beleid niet voeren. Het komt daar dan ook regelmatig voor dat dieren worden ingeslapen omdat er sprake is van “een overschot” waarbij deze asiels de dieren niet meer kwijt kunnen. Dit is vooral bij katten aan de orde. Ook bejaarde katten worden bij zulke asiels ingeslapen omdat hun plaatsingskans heel klein is. Bij de honden worden de moeilijk plaatsbare rassen soms zonder pardon ingeslapen, omdat ze anders een plek in het asiel zouden innemen. Een plaats die ten koste gaat van makkelijker plaatsbare honden. Ook “moeilijke” hondenrassen verdienen een kans op een nieuw thuis!

Hoe gaat Stichting Kattenzorg Nijmegen hiermee om?

In principe is Stichting Kattenzorg Nijmegen een voorstander van een niet-inslaapbeleid. Dat een asiel de opvang niet aan kan of dat een dier op leeftijd is, mag wat ons betreft nooit een reden zijn dat dieren worden ingeslapen. Wel vinden wij het belangrijk dat een dierwaardig bestaan op de eerste plaats staat, ook bij asiels met een niet-inslaapbeleid. Je kunt je afvragen of het dierwaardig is om een hond of kat zijn jaren te laten slijten in een asiel, omdat hij geen enkele kans maakt op herplaatsing. Wij benoemen op onze website en Facebookpagina in ieder geval alleen asiels met een niet-inslaapbeleid. Vermeldingen naar dierenasiels zonder dit beleid zult u bij ons niet tegenkomen.

Welke asiels zijn dan wel goed?

Het is voor Kattenzorg Nijmegen onmogelijk een complete lijst te maken van alle dierenasiels in Nederland met een niet-inslaapbeleid. Neem contact met ons op als u graag advies wilt hebben over goede dierenasiels in onze regio.