Wijziging bankrekeningnummer

De meeste donateurs zijn al op de hoogte van onze bankrekeningwijziging. Tot nu toe hebben we gebruik kunnen maken van de overstapservice, waardoor donaties die op het oude rekeningnummer werden overgemaakt, automatisch op onze nieuwe rekening terecht kwamen. We hebben de donateurs, waarvan wij de adresgegevens hebben, een brief gestuurd met het verzoek voortaan gebruik te maken van ons nieuwe bankrekeningnummer.

Heel jammer, maar we beschikken niet over de adresgegevens van alle donateurs. Wij hopen deze donateurs via Facebook bereiken. Indien u het afgelopen jaar ons donateursblad Kattenpraat niet heeft ontvangen, betekent dit dat wij uw adresgegevens niet hebben.

Wij verzoeken deze donateurs vriendelijk om de donatie rechtstreeks op ons nieuwe bankrekeningnummer over te maken en contact met ons op te nemen om uw adresgegevens door te geven. Dit kan ook per mail doorgegeven worden: info@kattenzorgnijmegen.nl

Het oude nummer was: NL27 RABO 0107 2545 06

Het nieuwe nummer is: NL08 RBRB 0706 5861 07